Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Pierwsze zajęcia kulinarne za nami
W dniu 3 kwietnia 2014 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się pierwsze zajęcia kulinarne w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Spotkanie rozpoczęła Pani Maria Sadurska – kierownik projektu ze strony lidera, która serdecznie przywitała uczestników warsztatów wraz z delegacją ukraińską. Pokrótce omówiła zagadnienia związane z celem realizacji zajęć kulinarnych w oparciu o zapisy projektowe tj. kultywowania lokalnych tradycji kulinarnych po obu stronach granicy polsko – ukraińskiej.

Po krótkim wstępie przedstawiła przybyłych na rozpoczęcie warsztatów: Organizatorów spotkań – Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej" reprezentowanych przez  Panią Helenę Nowosadzką , Magdalenę Kostecką - Ciesielka oraz przedstawicieli firmy Sannort Wykonawcy warsztatów,  Panią Magdalenę Łukasik oraz prowadzącego zajęcia kucharza.

Następnie głos zabrała Pani Helena Nowosadzka – specjalista ds. promocji i szkoleń omówiła zakres realizacji warsztatów, harmonogram spotkań oraz przedstawiła spawy organizacyjne związane z realizacją zajęć. Zwróciła uwagę na potrzebę posiadania aktualnego paszportu, ponieważ część zajęć będzie odbywała się w Huszczy na Ukrainie.

Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz odzież ochronną, a prowadzący zajęcia kucharz zapoznał uczestników z obsługą sprzętu kuchennego oraz zasadami BHP przy pracach wykonywanych podczas zajęć. Po wprowadzeniu, przystąpiono do praktycznych zajęć przygotowywania potraw, którymi były:

  • krem dwukolorowy marchewkowo – brokułowy,
  • wykwintna sałatka z kurczakiem,
  • zraziki wieprzowe z ziemniakami opiekanymi,
  • papryka faszerowana zapiekana.

Zajęcia zakończono degustacją  wykonanych potraw pod okiem  doświadczonego kucharza, które okazały się wyjątkowo smakowite.oprac. Helena Nowosadzka
specjalista ds. promocji i szkoleń

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone