Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Uroczyste otwarcie Domu spotkań „Na pograniczu kultur”
w Kumowie Plebańskim 

W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Kumowie Plebańskim odbyło się uroczyste otwarcie Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”. W otwarciu uczestniczyli m.in. Arkadiusz Bratkowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego, przedstawiciele: gmin partnerskich projektu wraz z zespołem projektowym, społeczności lokalnej, mediów, zespoły artystyczne. Wszystkich zebranych przywitał Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice, będącej liderem projektu. Następnie głos zabrali europoseł Arkadiusz Bratkowski i marszałek Krzysztof Hetman, którzy gratulowali gminom i ich mieszkańcom sukcesu, jakim było pozyskanie funduszy na realizację projektu i podkreślali potrzebę zacieśnienia współpracy polsko-ukraińskiej.

Wójt Wiesław Radzięciak przybliżył zebranym historię miejscowości i obiektu, w którym swoje miejsce znalazł Dom spotkań „Na pograniczu kultur”, poinformował o zakresie i wartości (prawie 600 tys. złotych) remontu, jaki przeszedł budynek w ramach projektu i zapoznał wszystkich z założeniami całego projektu. Organizatorzy uroczystości, którymi były gmina Leśniowice i Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej, podjęli gości specjałami kuchni regionalnej i ukraińskiej przygotowanymi przez uczestników warsztatów kulinarnych odbywających się w Domu spotkań w ramach projektu.

Dom spotkań ”Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim powstał w budynku po miejscowej szkole podstawowej. W ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” obiekt nie tylko przeszedł gruntowny remont, ale również został wyposażony w nowe meble, kompletny ciąg kuchenny, warsztat tkacki, a nawet piec do wypalania gliny. Zostało również zagospodarowane otoczenie budynku postawiona została altana i plac zabaw dla dzieci.

Od początku kwietnia obiekt znów tętni życiem. Funkcjonuje tu biuro projektu, odbywają się polsko-ukraińskie warsztaty kulinarne, a niebawem rozpoczną się warsztaty rękodzielnicze. Zgodnie z założeniami projektu Dom spotkań ma być miejscem integracji mieszkańców polsko-ukraińskiego pogranicza, pełnić funkcję transgranicznego ośrodka współpracy kulturalnej i promocji turystyki na tym terenie.oprac. Helena Nowosadzka
specjalista ds. promocji i szkoleń

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone