Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu

W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.

Podczas narady przedłożona została Informacja na temat organizacji zawodów sportowo-pożarniczych zaplanowanych na 1 maja 2014 r. oraz  Informacja na temat organizacji roku szkolnego 2014/2015 i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych w szkołach na terenie Gminy Leśniowice prowadzonych przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe.

Omówiono również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone