Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada z dyrektorami szkół
W dniu 28 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania dyrektorzy szkół podstawowych przedłożyli informacje dotyczące spotkań z rodzicami uczniów klas VI organizowanych w dniach 3, 5 i 6 marca 2014 r. oraz dyskutowano na temat arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2014/2015.

Ponadto omówiono realizację projektu 9.1.1. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, na który pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.


oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone