Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na realizacje projektu pn: "Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę łączników dróg gminnych w miejscowości Sielec  i miejscowości Teresin  - Sarniak"
W dniu 28 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice podpisano umowę pomiędzy Gminą Leśniowice a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SADEX” Kol. Sitno na realizacje projektu pn.: "Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę łączników dróg gminnych w miejscowości Sielec  i miejscowości Teresin  - Sarniak” o łącznej długości 1254 mb.

Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo  – Dostępność  - Rozwój”.
W ramach prac przewiduje się:

  • wykonanie  nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej na ww. odcinkach dróg,
  • ułożenie chodników i wykonanie zatok w miejscowości Sielec,
  • wykonanie zjazdów,
  • oznakowanie pionowe.


Planowany termin zakończenia prac ustalono na dzień 20 sierpnia br.


oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone