Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminny Dzień Strażaka połączony z 223 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 10 Rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

W dniu 1 maja 2014 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka, połączone z 223 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 10 Rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pan Marek Mazurek dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Chełmie, Pani Ewelina Folusz asystentka Pana Arkadiusza Bratkowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice, Pan Ryszard Buk Komendant Gminny OSP w Leśniowicach, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL, radni Rady Gminy Leśniowice oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych ZOSP RP w Leśniowicach, szkół z terenu gminy oraz jednostek OSP. Następnie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym skierował wyrazy uznania za wypełnianie strażackich powinności, pełną gotowość i zdecydowaną postawę w trudnych do pokonania zadaniach chronią życie, zdrowie i mienie ludzkie. Pan Wójt w swoim wystąpieniu wspominał także o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3go Maja oraz 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przy tej okazji wymienił najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie gminy Leśniowicach ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Do życzeń dołączył się także Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, składając najserdeczniejsze życzenia strażakom i ich rodzinom. Wszystkim strażakom rozdał drobne upominki w postaci flagi Polski, aby mogli zawsze przy okazji świąt państwowych godnie reprezentować kraj. Ponadto Pani Ewelina Folusz w imieniu Pana Arkadiusza Bratkowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego odczytała list skierowany do strażaków.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie medali „Za zasługi dla pożarnictwa” nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego przyznane druhom z OSP Leśniowice oraz odznaczeń „Strażak Wzorowy” druhom z jednostki OSP Rakołupy Duże. Wręczenia medali dokonali Pan Marek Mazurek, Pan Wiesław Radzięciak oraz Pan Ryszard Buk.

Uroczystości uświetnił występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Teresinie pod kierunkiem Pani Agaty Solak. Po oficjalnej części rozpoczęły się zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 14 jednostek OSP i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Strażacy zmagali się w dwóch konkurencjach: sztafeta 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Komisja sędziowska z sędzią głównym Panem Markiem Mazurkiem przyznała następujące miejsca w poszczególnych konkurencjach:

        Klasyfikacja generalna zawodów:

 • I miejsce Alojzów
 • II miejsce Plisków
 • III miejsce Rakołupy Duże
 • IV miejsce Sarniak
 • V miejsce Wygnańce
 • VI miejsce Horodysko
 • VII miejsce Leśniowice
 • VIII miejsce Kumów Majoracki
 • IX miejsce Wierzbica
 • X miejsce Sielec
 • XI miejsce Majdan Leśniowski
 • XII miejsce Kumów Plebański
 • XIII miejsce Kasiłan
 • XIV miejsce Rakołupy


  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

 • I miejsce Plisków
 • II miejsce Sielec

Uroczystości zakończyła zabawa taneczna.oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone