Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSM Krasnystaw


 

W dniu 13 stycznia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, w którym wzięli udział przedstawiciele Spółdzielni w osobach: Pana Tadeusza Badacha Prezesa Zarządu i Pani Jolanty Nosowskiej kierownik skupu, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz dostawcy mleka, będący jednocześnie udziałowcami.

Przedstawiciele OSM Krasnystaw przedstawili sprawozdanie za rok 2013 z działalności spółdzielni. Następnie odbyły się wybory delegata na walne zebranie udziałowców. W wyniku wyborów delegatem został wybrany Pan Janusz Chęć, rolnik z Poniatówki.


oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone