Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Remont drogi w miejscowości Horodysko w ramach realizacji inwestycji pn. „Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej
w gminie Leśniowice"


W dniu 5 maja 2014 r. w miejscowości Horodysko rozpoczęto prace związane z modernizacją drogi gminnej 104972L na odcinku od km 0+000 do km 1+030 realizowanej w ramach inwestycji pn. „Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

W ramach w/w inwestycji wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (tj. ścięcie wszystkich nierówności - garby w profilu podłużnym i poprzecznym). Obecnie trwają prace polegające na położeniu warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej na ˝ szerokości jezdni.

Ponadto prowadzone są prace przy udrożnieniu istniejącego przepustu o długości 9 metrów zlokalizowanego pod koroną drogi (jezdnia + pobocza).

oprac. Maria Sadurska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone