Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Profilaktycznie w szkołach


W dniach 12 i 13 maja 2014 r. Szkoły Podstawowe w Leśniowicach i Sielcu oraz Publiczne Gimnazjum w Sielcu na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach gościły artystów Teatru Kurtyna z Krakowa, którzy zaprezentowali program profilaktyczno – dydaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Do Szkoły Podstawowej w Leśniowicach dowiezione zostały dzieci ze szkoły w Rakołupach i Teresinie. W Szkołach Podstawowych młodsze dzieci z klas 0 – 3 obejrzały przedstawienie pt.”Dzieci całego świata”, które uczyło akceptacji i poszanowania innych ludzi niezależnie od ich pochodzenia, koloru skóry, czy statusu społecznego. Dzieci z klas 4-6 obejrzały spektakl pt.”Najlepszy z najlepszych”, który poruszał problem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Opowiadał o chłopcu, który doświadczył przemocy i pojawiły się u niego problemy z nauką, jak również sięganie po alkohol i papierosy.

Młodzież z Gimnazjum miała możliwość obejrzenia historii pt.” Dlaczego milczeliście”. Spektakl przedstawiał problem przyzwolenia i tolerancji dla zjawiska patologii alkoholowej. Widz miał możliwość obserwacji mechanizmu rozpadu rodzinnych i społecznych więzi, zakłamania w ocenie postaw etycznych i moralnych, nieodwracalnych błędów spowodowanych spożywaniem alkoholu i traktowaniem spożywania alkoholu jako elementu nagrody i obrzędu.

Wszystkie spektakle były przedstawione w bardzo ciekawy sposób i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

oprac. Beata Radecka

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone