Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

I edycja  Gminnego Konkursu „Życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego”W dniu 13 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyła się I edycja  Gminnego Konkursu „Życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Celem konkursu było pogłębianie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o Marszałku oraz upowszechnienie wzorca osobowego Józefa Piłsudskiego jako wiernego Polaka, patrioty i męża stanu. W konkursie udział wzięło 12 uczestników (po 3 osoby ze szkół w Rakołupach, Teresinie, Leśniowicach i Sielcu).

Konkurs został przeprowadzony w formie testu pisemnego, który dotyczył życia i działalności Józefa Piłsudskiego. Test składał się z 37 zadań zarówno otwartych jak i zamkniętych oraz z fotografii. Uczniowie wykazali się bogatym zasobem wiedzy z zakresu historii Polski, a także znajomością biografii  naszego wielkiego Wodza.
Komisja konkursowa po sprawdzeniu testów wyłoniła następujących laureatów:

  • I miejsce - Marcin Hałaj, SP Sielec
  • II miejsce - Natalia Oszust, SP Leśniowice i Daniel Adamek, SP Sielec
  • III miejsce - Nina Połajdowicz, SP Leśniowice
  • IV miejsce - Karolina Radecka, SP Leśniowice

Wyróżnienia:

  • Paulina Frańczak – SP Rakołupy
  • Szymon Korpul – SP Sielec
  • Wiktoria Pastuszak – SP Rakołupy
  • Mateusz Ziarek – SP Teresin

Uczniów do konkursu przygotowały Pani Katarzyna Kamińska, Pani Agata Solak, Pani Barbara Szałacka oraz Pani Edyta Tarajko.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane  przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach, które wręczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Roman Pawelec  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu.

oprac. Edyta Tarajko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone