Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja na temat energetyki wiatrowej połączona z uroczystym otwarciem farmy wiatrowej Wysoka II
W dniach 20 – 22 maja 2014 r. w Boleszkowicach w woj. zachodnio-pomorskim odbyła się konferencja na temat energetyki wiatrowej połączona z uroczystym otwarciem farmy wiatrowej Wysoka II.

W konferencji i uroczystościach udział wzięli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, którzy mogli przekonać się jak przyjęte zostały rozwiązania w zakresie odległości poszczególnych turbin wiatrowych od zabudowań.

Farma wiatrowa w gminie Boleszkowice liczy 17 turbin. W wyniku ich realizacji w gminie wybudowano ponad 17 km dróg utwardzonych oraz wpłynęło ponad 2 mln zł. Z tytułu podatku.

W rozmowach prowadzonych z mieszkańcami gminy Boleszkowice nie usłyszeliśmy żadnych skarg czy uwag na powstałą farmę wiatrową.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone