Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 23 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.

Podczas narady rozpatrzone zostało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz Informacja z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych na lata 2011 – 2014, Informacja w zakresie zapoznania się z przebiegiem prac planistycznych dotyczących zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśniowice, Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 r. a także Informacja Dyrektorów szkół w zakresie potrzeb remontowych niezbędnych do wykonania w czasie wakacji celem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone