Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada koordynacyjna
W dniu 29 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada koordynacyjna pomiędzy wykonawcą robót a zamawiającym dotycząca inwestycji pn. Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Podczas narady zostały omówione sprawy dotyczące przebudowy dróg oraz budowy ścieżki rowerowej na ww. zadaniu. W naradzie udział wzięli Wójt Gminy Leśniowice, archeolog, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektor nadzoru.


oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone