Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie partnerów projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”


 

W dniu 14 stycznia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie partnerów realizujących projekt „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Edyta Niezgoda Wójt gminy Żmudź, Pan Wojciech Sawa Wójt Gminy Dorohusk, Pan Jacek Semeniuk Wójt Gminy Wojsławice oraz personel zaangażowany w realizację działań projektowych.

Spotkanie prowadziła Pani Maria Sadurska- Kierownik Projektu ze strony lidera. Po przywitaniu i życzeniach Noworocznych złożonych przez Lidera Wiesława Radzięciaka, zgodnie z przyjętym planem spotkania Pani Maria Sadurska- Kierownik  Projektu  omówiła  sprawozdanie merytoryczne z realizacji działań projektowych za I kwartał realizacji projektu. Postęp finansowy realizacji projektu omówił Pan Adam Krzak Specjalista ds. rozliczeń.  

Po omówieniu sprawozdań glos oddano Koordynatorowi Projektu ze strony gminy Żmudź Panu Łukaszowi Burakowi. Pan Burak przestawił postęp realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r. sytuację związaną z dalszym postępem realizacji inwestycji w kontekście otwarcia ofert przetargowych w dniu 17 stycznia 2014na realizację kolejnych zadań projektowych. Z informacji wynika, że najniższa ze złożonych ofert związanych z realizacją inwestycji przekracza wartość zaplanowanych w budżecie środków finansowych.

W winku dyskusji przeprowadzonych w powyższej spawie uzgodniono, że Partnerzy po ogłoszonych przetargach przeanalizują możliwości wprowadzenia zmian w budżetach projektu oraz dokonają ewentualnych przesunięć oszczędności na wsparcie realizacji działań inwestycyjnych w gminie Żmudź.

Gmina Żmudź zapewniła Partnerów Projektu, że podejmie kroki zmierzające do zmniejszenia różnic kosztorysowych, a w przypadku braku oszczędności u partnerów, pokryje koszty realizacji inwestycji z własnych środków budżetowych.

Po omówieniu spaw bieżących związanych z organizacja Przeglądu Kolęd i szczodrywek w Dorohusku oraz realizacji bieżących działań spotkanie zakończono.
oprac. Helena Nowosadzka
specjalista ds. promocji i szkoleń

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone