Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Uroczystości Zielonych Świątek
W dniu 8 czerwca 2014 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyła się uroczystość pn. „Kultywowanie Tradycji i Zwyczajów na terenie Gminy Leśniowice - Obrzędy i Zwyczaje podczas uroczystości Zielonych Świątek”.

Organizatorem imprezy było Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe. Zadanie  współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Wiesław Kostrobała Asystent Senatora RP Józefa Zająca, Pani Elżbieta Prus Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego, Pan Józef Górny z-ca Prezydenta Miasta Chełm,  Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pan Kazimierz Stocki z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Chełmie, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach, Pan Mirosław Wesołowski z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, ks. Kamil Zaborek Wikariusz Parafii w Kumowie Plebańskim, ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii w Rakołupach, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gminy, działacze ludowi, zespoły śpiewacze, pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierownictwem Pana Feliksa Suchory. Następnie głos zabrała Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego Pani Agnieszka Raczyńska, która powitała przybyłych  gości i oddała głos Prezesowi Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach Panu Czesławowi Michalczukowi, a następnie Wójt Gminy Wiesław Radzięciak wygłosił okolicznościowe przemówienie, gdzie odniósł się do przypadających w tym roku obchodów  25 lat Wolności, 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wspomniał też o  Dniu Samorządu Terytorialnego, który obchodziliśmy 27 maja br. Na zakończenie wystąpienia złożył najlepsze życzenia dla wszystkich samorządowców.

Następnie głos zabrali: Pan Wiesław Kostrobała Asystent Senatora RP Józefa Zająca, Pani Elżbieta Prus Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego oraz Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego.

W dalszej części uroczystości Pan Piotr Deniszczuk oraz Pan Czesław Michalczuk wręczyli odznaczenia dla działaczy ruchu ludowego przyznane przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie oraz legitymacje członkowskie przyznane przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie
„Złote Koniczynki” otrzymali:

  • Kol. Teresa Prokop
  • Kol. Czesława Dolecka
  • Kol. Ryszard Buk

Legitymacje członkowskie otrzymali :

  • Kol. Paweł Jakubczuk
  • Kol. Joanna Stałęga
  • Kol. Arkadiusz Stałęga
  • Kol. Elżbieta Pająk
  • Kol. Krystyna Głowacka

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta, którą celebrowali ks. Kamil Zaborek i ks. Andrzej Wołoszyn z oprawą muzyczną Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśniowicach.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna, w której zaprezentowali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierownictwem Pana Kornela Matczuka z widowiskiem ludowym, zespoły śpiewacze z terenu gminy Leśniowice „ Kumowianki” „Rakołupianki” i „Sielanki” , Zespół Wokalno- Instrumentalny z Majdanu Leśniowskiego oraz Zespół wokalny Mada - Bis działający przy Gminnym Centrum Kultury w Wojsławicach.

Część artystyczną zakończył występ gwiazdy Zespół B-QLL . Koncert zespołu  zgromadził przed sceną liczą publiczność wzbudzając duże zainteresowanie zarówno młodzieży jak i osób dorosłych.

Organizatorzy przygotowali także różne atrakcje towarzyszące imprezie. Przybyli goście i mieszkańcy gminy mogli skorzystać z bogato zaopatrzonego stoiska gastronomicznego. Można było również podziwiać rękodzieła przygotowane i zaprezentowane przez twórców ludowych oraz wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych z tkactwa, haftu krzyżykowego, wikliny, rzeźby, kwiatów z bibuły, kompozycji kwiatowych czy biżuterii i popróbować swoich sił w tworzeni własnych kompozycji . Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci tj.: zjeżdżalni i basenów z kuleczkami oraz punktu medycznego zorganizowanego przez Studium Medyczne w Chełmie, na którym można było zbadać sobie ciśnienie oraz poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na przygotowanym fantomie. Wszyscy wykonawcy części artystycznej oraz twórcy ludowi mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku.

Uroczystości zakończyła wieczorna zabawa ludowa, którą poprowadził Zespół  Shantell.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie przedsięwzięcia.

oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone