Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

I cykl Warsztatów tkackich za nami


 
 
 

W dniach 13 - 15 czerwca 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Sarniaku odbył się I cykl Warsztatów Tkackich pn: „Śladami osnowy i wątku”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Otwarcia warsztatów dokonał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który podziękował wszystkim osobom za udział w warsztatach oraz pielęgnowanie ginącego zawodu, a także za zaangażowanie w ich organizację.

Na warsztaty tkackie zgłosiło się  16 osób  w różnym wieku. Najmłodszy uczestnik miał 8 lat, a najstarszy 81 lat.

Zajęcia stały się możliwością nawiązania więzi międzypokoleniowych. Integracja całej grupy nastąpiła przy przygotowaniu wełny do tkania i wzajemna pomoc przejawiała się do ostatniego dnia. Oprócz przygotowania wełny w tych dniach uczestnicy zapoznali się z krosnami ramowymi i surowcami do tkania, nauczyli się naciągania osnowy, zarabiania i przygotowania kolorów wątku, podstawowych technik tkackich (splotu płótna, sumaka, węzła runowego), podstawowych elementów wzorów kilimowych, oraz tkania według przygotowanego wzoru.

Warsztaty odbyły się dzięki organizacji Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, a także zaangażowaniu i pracy społecznej działaczek Koła Gospodyń Wiejskich w Sarniaku.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone