Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową połączone z Gminnym Dniem Bibliotekarza i Działacza Kultury


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 15 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyły się VIII Rakołupskie Spotkania z Kulturą i Sztuką Ludową połączone po raz pierwszy z Gminnym Dniem Bibliotekarza i Działacza Kultury.

W spotkaniu uczestniczył Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, bibliotekarze z biblioteki w Leśniowicach oraz ze szkół z terenu gminy, a także działacze kultury, twórcy ludowi, poeci i zespoły śpiewacze z terenu gminy, sympatycy tradycji ludowych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

Spotkanie otworzyła Pani Anna Kowal, witając gości oraz dziękując za przybycie. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak, który w swoim wystąpieniu podkreślił tradycję organizacji Rakołupskich Spotkań z Kulturą i Sztuką Ludową oraz z okazji obchodzonego Dnia Bibliotekarza i Działacza Kultury podziękował bibliotekarzom, twórcom ludowym, działaczom kultury, poetom, zespołom śpiewaczym oraz kołom gospodyń wiejskich z terenu gminy, za aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym gminy, życząc, by stale towarzyszył im niegasnący zapał w realizacji swoich celów i zamierzeń. 

Do życzeń dołączył się Pan Henryk Gołębiowski, życząc wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy wraz z Pania Moniką Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury wręczyli wszystkim zasłużonym listy gratulacyjne. W dalszej części spotkania odbyła się część artystyczna z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach, a następnie wystąpiły zespoły śpiewacze „Rakołupianki” oraz „Sielanki”.

Podczas uroczystości odbyły się również konkursy, w których nagrody ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach, a wręczał je Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu
Oto wyniki poszczególnych konkursów:
Najlepsza potrawa regionalna
kat. pierogi:

 • I miejsce zajęła Pani Iwona Matczuk
 • II miejsce zajęła Pani Luba Korpul
 • III miejsce zajęła Pani Bożena Oliwiak

kat. potrawa z kaszy:

 • I miejsce zajęła Pani Magdalena Kwiatoń
 • II miejsce zajęła Pani Bożena Czerniej
 • III miejsce zajęła Pani Anna Stępień


Wycinanka lubelska
kat. klas I-III

 •  I miejsce zajęła Aleksandra Zienkiewicz
 • II miejsce zajęła Estera Cichocka
 • III miejsce zajęła Natalia Góźdź

kat klas IV-VI

 • I miejsce zajęła Aleksandra Stawiarska
 • II miejsce zajęła Aleksandra Szornal
 • III miejsce zajęła Inga Wach

Konkursy sprawnościowe:
Układanie piramidy

 • I miejsce zajął Pan Wiesław Radzięciak
 • II miejsce zajęła Pani Iwona Matczuk
 • III miejsce zajął Pan Henryk Gołębiowski

Wodna gonitwa

 • I miejsce zajęła Pani Katarzyna Panas
 • II miejsce zajęła Pani Elżbieta Geleta
 • III miejsce zajęła Pani Dominika Czarkowska Zienkiewicz

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach oraz Panie z Zespołu „Rakołupianki”.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone