Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

II cykl Warsztatów Tkackich pn: „Śladami osnowy i wątku”


 
 

W dniach 18 – 20 lipca 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Sarniaku odbył się II cykl Warsztatów Tkackich pn: „Śladami osnowy i wątku”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pierwszy dzień II cyklu połączony był z uroczystym otwarciem wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Sarniaku, w której to, owe warsztaty odbywają się już od pięciu lat, począwszy od 2010 roku.

W ciągu tych trzech dni uczestniczki pod okiem doświadczonych trenerów Pani Magdaleny Sielickiej oraz Elżbiety Sielickiej uczyły się sposobów rozwiązywania problemów technicznych, które pojawiają się w trakcie wykonywania tkaniny, kontynuowały tkanie z dostosowaniem do różnego stopnia zaawansowania każdego z uczestników, uczyły się węzła tkackiego, poznały rodzaje barwników roślinnych do farbowania wełny owczej, poznały metody farbowania barwnikami sztucznymi do włókien naturalnych, omówiły surowce tkackie, poznały podstawowe zasady projektowania kilimów ludowych.

Warsztaty co roku odbywają się dzięki organizacji Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, a także zaangażowaniu i pracy społecznej działaczek Koła Gospodyń Wiejskich w Sarniaku.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone