Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada z dyrektorami szkół


 

W dniu 23 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania dyrektorzy szkół podstawowych oraz gimnazjum przedstawili informację na temat wyników egzaminów oraz organizacji wypoczynku letniego w poszczególnych placówkach.

Ponadto omówiono organizację Gminnego Zakończenia Roku Szkolnego 2013/2014. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone