Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego „ASTRA”


 

W dniu 27 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego „ASTRA”.

Podczas zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania: z działalności Klubu Sportowego „ASTRA” oraz Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

Następnie członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu Sportowego „ASTRA”. Ponadto przyjęty został Plan Pracy Klubu Sportowego „ASTRA” na 2013 r.
Wręczono także statuetki oraz dyplomy:
Drużyna Młodzików

1. Dawid Bereda – najlepszy strzelec w sezonie 2013/2014
2. Kamil Sulej – za rozegranie wszystkich meczów w sezonie 2013/2014
3. Patryk Kozyra – za rozegranie wszystkich meczów w sezonie 2013/2014
4. Paweł Zawiślak – za rozegranie wszystkich meczów w sezonie 2013/2014
5. Ernest Jonaszek – za rozegranie wszystkich meczów w sezonie 2013/2014
6. Sebastian Godlewski – za rozegranie wszystkich meczów w sezonie 2013/2014

Drużyna Juniorów

1. Damian Słowik – najlepszy strzelec w sezonie 2013/2014
2. Konrad Żukowski – najbardziej wartościowy zawodnik w sezonie 2013/2014.


oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone