Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


 

W dniu 16 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której uczestniczyli:

 - Pan Stefan Prokop –  Przewodniczący,

 - Pani Joanna Jabłońska – Z-ca Przewodniczącego,

-  Pani Beata Radecka – Pełnomocnik Wójta,

-  Pani Maria Oszust – Członek komisji.

Głównym punktem posiedzenia było omówienie zasad oraz stawek dofinansowania do wypoczynku zimowego organizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Wnioski złożyły wszystkie szkoły podstawowe tj: Szkoła Podstawowa w Leśniowicach, Rakołupach, Teresinie i Sielcu. Łącznie do udziału w wypoczynku zimowym zgłosiło się 142 uczniów.

 Ponadto podczas posiedzenia omawiane były wnioski złożone przez przedsiębiorców na zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Wszystkim uczniom biorącym udział w zimowiskach życzymy udanego wypoczynku, wiele atrakcji i wspaniałej atmosfery.


oprac. Beata Radecka

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone