Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu


 
 

W dniu 2 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Wójt przekazał  kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XXVIII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto omówione zostały wnioski z poprzednich kierownictw i sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone