Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wydarzenie promocyjne nad jeziorem Huszczańskim na Ukrainie


 
 

 

W dniu 6 lipca 2014 r. w gminie Huszcza (Ukraina) zorganizowano pierwsze z pięciu, plenerowych wydarzeń promocyjno-integracyjnych zaplanowanych w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.  Impreza pod nazwa Międzynarodowe Święto Ludowe „Iwana Kupały” odbyła się nad zmodernizowanym w ramach w/w projektu jeziorem Huszczańskim.

W wydarzeniu licznie uczestniczyli mieszkańcy Huszczy i okolicznych miejscowości w obwodu wołyńskiego. Znaczą grupę stanowiła również delegacja z Polski  reprezentująca partnerskie gminy uczestniczące w realizacji projektu na czele z Liderem - wójtem gminy Leśniowice Panem Wiesławem Radzięciakiem, Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice - Panem Stanisławem Drogomireckim, Edytą Niezgodą- wójtem gminy Żmudź, Wojciechem Sawą-wójtem gminy Dorohusk, Jackiem Semeniukiem-wójtem gminy Wojsławice,  Kierownikiem projektu  Marią Sadurską wraz z zespołem projektowym oraz  przedstawicielami LGD Ziemi Chełmskiej – Piotrem Morlewskim i Panią Heleną Nowosadzką.

Gospodarzem imprezy był Nesteruk Oleksij-Wójt gminy Huszcza, który  uroczyście otworzył imprezę oraz serdecznie przywitał zaproszonych gości, partnerów z  Polski i przybyłych na uroczość mieszkańców gminy. Gorące słowa powitania skierowane do delegacji polskiej dokonali  również przybyli na imprezę przedstawiciele władz rejonu lubomelskiego i województwa wołyńskiego. Po przemówieniach strony Ukraińskiej, w imieniu Partnerskich gmin ze strony polskiej, głos zabrał Lider projektu- Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak.

W swojej wypowiedzi podziękował za serdeczne przywitanie i gościnność lokalnych władz i mieszkańców gminy. Zaznaczył, że gmina Huszcza, mimo trudnej sytuacji politycznej, jako Partner projektu sumienie wywiązuje się z realizacji założeń projektowych, czego dowodem jest dzisiejsza uroczystość, której głównym celem jest promocja, realizowanych w ramach projektu inwestycji przy zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenach partnerskich gmin oraz nawiązanie dobrosąsiedzkich stosunków owocujących w liczne nowe przedsięwzięcia, wymianę kulturową, rozwój turystyki, promocję regionów obu krajów przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej.

Po wypowiedzi Lidera rozpoczęto realizacje programu wydarzenia. Na scenie prezentowały się zespoły z Polski i Ukrainy, których występy przeplatane były licznymi konkursami między innymi: na najładniejszy wieniec „Kupały”, wybory „Miss Rusałka” oraz  konkurencjami sportowo-rekreacyjni (mecz siatkówki z udziałem zespołów ukraińskich i polskich). 
Jedną z głównych atrakcji imprezy było przedstawienie / widowisko teatralne ,,Ognisko Kupały’’ oraz występ gwiazdy wieczoru zespołu Wokalnego Trio ,,Trioda’’. Liczne atrakcje czekały również na najmłodszych, miłośników sztuki ludowej                   i smakoszy tradycyjnej kuchni polsko-ukraińskiego. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość skosztowania potraw kuchni kozackiej i tradycyjnych smaków pogranicza.

Na placu i przy jeziorze swoje wyroby rękodzielnicze prezentowali lokalni twórcy ludowi. W śród licznych stoisk, swoje miejsce miało również stoisko promujące projekt zorganizowane przez zespół projektowy.
Impreza trwała do późnych godzin nocnych.

Następne takie wydarzenie odbędzie się –3 sierpnia przy zmodernizowanym zbiorniku wodnym Husynne w gminie Dorohusk. 


oprac. Helena Nowosadzka

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone