Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie w sprawie organizacji Gminnych Dożynek


 

 

W dniu 9 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie w sprawie organizacji Gminnych Dożynek pn. „Kultywowanie tradycji i zwyczajów na terenie gminy Leśniowice - Obrzędy i zwyczaje podczas uroczystości Święta Plonów”, które odbędą się w dniu 17 sierpnia 2014 r. w Leśniowicach.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, sołtysi i przedstawiciele sołectw z terenu gminy oraz pracownicy urzędu odpowiedzialni za współpracę z danym sołectwem.

Podczas spotkania omówiono i przekazano uczestnikom regulamin konkursów na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” oraz „Najsmaczniejszy chleb wiejski” organizowanych podczas realizacji zadania wraz z kartą zgłoszenia. Regulamin zakłada przygotowanie przez dane sołectwo wieńca dożynkowego oraz chleba wiejskiego.

Uroczystość współfinansowana jest ze środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.


oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone