Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Majdanie Leśniowskim


 

W dniu 16 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na przebudowę drogi w Majdanie Leśniowskim (Politówka) pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. z Zamościa, reprezentowanym przez Pana Waldemara Basaka Prezesa Zarządu.

W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:

  • przepustu oraz ułożenia rur ochronnych,
  • regulacji pionowej studzienek,
  • wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego,
  • wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej,
  • wykonania zjazdów,
  • wyrównania oraz utwardzenia i obsiania poboczy trawą,
  • ustawienia znaków drogowych.

Termin wykonania inwestycji przypada na dzień 30 września br.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone