Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Sarniaku


 
 
 
 
 
 

 
 

W dniu 18 lipca 2014 r. w Sarniaku odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej. Budynek świetlicy został wyremontowany dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, pt.: „Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w Poniatówce”.

W otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Michał Cholewa Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Paweł Ciechan Starosta Powiatu Chełmskiego, Ks. Zbigniew Kasprzyk Proboszcz parafii w Wojsławicach, Pan Sławomir Siejo właściciel firmy Globin, Pan Adam Hałas inspektor nadzoru budowlanego, Pan Jarosław Dybkowski wykonawca robót, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Janusz Domański Radny okręgu Sarniak- Teresin, Pan Mirosław Dolecki Prezes Koła Środowiskowego PSL w Sarniaku, Pan Janusz Pyc sołtys wsi Sarniak, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarniaku, radni i sołtysi z terenu gminy, uczestniczki warsztatów tkackich oraz okoliczni mieszkańcy.

Wszystkich zebranych przywitał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który mówił: „Dzisiejsze spotkanie jest efektem inicjatywy i zaangażowania mieszkańców Sarniaku, w których narodził się pomysł odnowienia świetlicy. Korzystając z okazji dziękuję wszystkim tym, dzięki którym możliwa była realizacja tej inwestycji”.

Głos zabrali także Pan Michał Cholewa Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Paweł Ciechan Starosta Chełmski, Ks. Zbigniew Kasprzyk oraz Pani Jadwiga Łazowska Przewodnicząca KGW w Sarniaku, którzy pogratulowali oraz podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak ważnego projektu. Podkreślili, że jest to wielki sukces i godny naśladowania efekt mądrego gospodarowania, dziękując tym samym Wójtowi Gminy za pomoc oraz zaangażowanie w rozwój gminy.

Podczas imprezy wystąpiły również zespoły, które związane są z wsią Sarniak tj. zespół Folk Trio z Wojsławic, w którym jednym z artystów jest Pan Arkadiusz Stałęga, mieszkaniec Sarniaka oraz Agnieszka Duda młoda wokalistka mieszkająca w Poniatówce. Spontanicznym występem uroczystość otwarcia uświetniły Panie z zespołów „Rakołupianki” oraz „Sielanki”.

Goście mogli degustować się potrawami przygotowanymi przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarniaku, które są uczestniczkami warsztatów tkackich, zorganizowanych już po raz piąty, począwszy od 2010 roku. W tym roku warsztaty zorganizowano w ramach projektu pn.: „Śladami osnowy i wątku”. Warsztaty te, odbywają się właśnie w tej świetlicy, gdzie możemy podziwiać wykonane przez uczestniczki gobeliny.


oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone