Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Z wizytą u najstarszych mieszkańców naszej gminy


 


W dniu 22 lipca 2014 r. z okazji urodzin najstarszej mieszkanki naszej gminy Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, sołtysi i  radni poszczególnych miejscowości oraz Pan Jacek Stańkowski Z-ca kierownika USC w Leśniowicach odwiedzili najstarszych mieszkańców gminy Leśniowice.

Najstarszą mieszkanką gminy jest Pani Leokadia Czwórnóg, która 22 lipca br. ukończyła 96 lat. Pani Leokadia urodziła się 22.07.1918 r. w Sielcu i jest mieszkanką Rakołup Dużych. Za mąż wyszła w wieku 23 lat za Pana Józefa Czwórnóg z którym przeżyła 55 lat. Dochowała się 3 dzieci, 8 wnuków i 8 prawnuków. Na pytanie o długowieczność odpowiedziała -  najlepszą receptą jest praca, najbardziej lubiłam pracować w ogrodzie i pielęgnację buraków, mogłabym to robić cały czas.

Drugą co do wieku jest Pani Stanisława Dziurzyńska urodzona 17.04.1919 r. w Alojzowie i jest mieszkanką Majdanu Leśniowskiego. Za mąż wyszła za Pana Wacława Dziurzyńskiego, z którym przeżyła 26 lat. Dochowała się 2 dzieci, 2 wnuków i 2 prawnuków. W czasie rozmowy powiedziała - w młodości byłam jedną z czworga rodzeństwa, rodzice byli biedni w związku z powyższym od dzieciństwa służyłam u różnych gospodarzy. Za mąż wyszłam w wieku 30 lat.

Trzecią co do wieku najstarszą mieszkanką jest Pani Eugenia Lachowska, która urodziła się 02.05.1919 i mieszka w Teresinie. Za mąż wyszła w wieku 19 lat za Pana Józefa Lachowskiego, z którym przeżyła 50 lat. Dochowała się 4 dzieci, 8 wnuków i 9 prawnuków. Na pytanie o tak długie i szczęśliwe życie odpowiedziała – trzeba żyć z uśmiechem i poszanowaniem rodziny, kiedyś były bardzo ciężkie czasy, trzeba było ciężko pracować, a teraz niby jest łatwiej a ludzie nie szanują się wzajemnie.

Spotkania były okazją także do wręczenia listów gratulacyjnych, kwiatów oraz słodkich upominków. Najstarsi nasi mieszkańcy są naocznymi świadkami wielu wydarzeń, które decydowały o losach Polski i świata, przez co ich życie stało się skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzymy, że wielu ludzi zaczerpnie z niej obficie, ponieważ ich sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.

Serdecznie życzę najstarszym mieszkańcom naszej gminy wszelkiej pomyślności oraz doczekania jeszcze wielu tak wspaniałych i radosnych rocznic w otoczeniu kochającej rodziny i przyjaciół.

Bardzo dziękujemy rodzinom za troskę o swoich rodziców oraz miłe przyjęcie i gościnę.


oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone