Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Święto Policji


 

W dniu 22 lipca 2014 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wziął udział w uroczystościach 95-lecia Powstania Policji oraz Święcie Policji, które odbyły się w Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie. Po wystąpieniu okolicznościowym, policjanci odebrali awanse, medale i nagrody za swoją służbę, a następnie odbyła się część artystyczna. Z tej okazji Wójt Gminy złożył Panu Zbigniewowi Grochmalowi Komendantowi Miejskiej Policji w Chełmie i Panu Sławomirowi Buczkowi Komendantowi Posterunku w Żmudzi oraz wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom policji najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za pełnioną służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania ładu i porządku publicznego przekazując list gratulacyjny i kwiaty.


Wykorzystane zdjęcia dzięki uprzejmości portalu: chelm.naszemiasto.pl
oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone