Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wizyta studyjno - szkoleniowa


 
 
 
 
 

W dniu 24 lipca 2014 r. Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej zorganizowała wizytę studyjno- szkoleniową pn.: „Cudze chwalicie swego nie znacie…- agroturystyka i turystyka wiejska jako szansa na dodatkowe źródło dochodu” dla przedstawicieli gmin należących do terenu LGD. Nie zabrakło również przedstawicielek naszej gminy, którymi były: Pani Teresa Prokop, Pani Ewa Szornal, Pani Elżbieta Kogut, Pani Edyta Tarajko, Pani Mariola Zawiślak  oraz Pani Małgorzata Semeniuk.
Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili gospodarstwa agroturystyczne tj.:

  • „Pod Świerkami” Państwa Krystyny i Jana Ulanickich w Dubience
  • Pani Urszuli Tustanowskiej w Starym Majdanie
  • „Kozi Raj” Państwa Marty i Sławomira Folusz w Wojsławicach
  • „Ćmilówka” Państwa Elżbiety i Zenona Furmaniuk w Majdanie Ostrowskim

Każde z w/w gospodarstw jest inaczej urządzone i ma inną historię, co stanowi o różnorodności naszego powiatu.

Gospodarze bardzo sympatycznie przyjęli swoich gości, oprowadzając ich po swoim gospodarstwie oraz zachęcając do zakładania gospodarstw agroturystycznych. Uczestnicy podczas wizyt mieli możliwość degustacji potraw, które są specjalnością kuchni poszczególnych miejsc.

Ponadto odwiedzili „Koci dołek” w Majdanie Ostrowskim, gdzie przedstawicielka przybliżyła historię wsi oraz  jak powstało to godne podziwu miejsce.

Następnie wszyscy udali się do Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim, gdzie Pani Beata Juśkiewicz Prezes LGD oraz Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice powitali gości, dziękując za tak liczne uczestnictwo. Wójt w formie prezentacji multimedialnej przedstawił zebranym historię Gminy Leśniowice oraz Domu Spotkań, a także poinformował o realizowanych dwóch projektach na terenie gminy. Ponadto powiedział: Gmina Leśniowice to miejsce spokojnego i bezpiecznego życia, gdzie gospodarka rozwija się wykorzystując wewnętrzny potencjał przyrodniczy, a ludzie współpracując ze sobą tworzą otwartą społeczność. W skrócie można nas określić słowami: „Otwarta przestrzeń, otwarci ludzie”.

W dalszej części spotkania Pani Helena Nowosadzka specjalista ds. promocji i szkoleń przedstawiła panel teoretyczny nt. tworzenia gospodarstw agroturystycznych, a także pozyskiwania środków finansowych na takie przedsięwzięcie.
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do wspólnego poczęstunku przygotowanego przez Panie biorące udział w warsztatach kulinarnych, odbywających się w Kumowie Plebańskim.
Spotkanie uświetnił swoim występem zespół Good Band z Majdanu Leśniowskiego.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone