Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Przebudowa drogi w Majdanie Leśniowskim


 

 

W dniu 1 sierpnia 2014 r. dobiegają końca prace przy przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski. W chwili obecnej wykonano wzmocnienie nawierzchni tłuczniem i położono asfalt. Do zakończenia zostało utwardzenie poboczy, wykonanie zjazdów i oznakowanie. Inwestycja dofinansowana jest środkami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, na którą Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy podpisał w dniu 31 sierpnia umowę z Zarządem Województwa na dofinansowanie w wysokości 60 000 zł. Całość inwestycji zamknie się kwotą 134 877,35 zł.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Zamościa.


oprac. Wiesław Radzięciak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone