Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Ostatni cykl warsztatów tkackich za nami


 
 
 

 

W dniach 1 - 3 sierpnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Sarniaku odbył się ostatni cykl warsztatów tkackich realizowanych w roku bieżącym pn.: „Śladami osnowy i wątku”. Organizatorem tegorocznych warsztatów była Gmina Leśniowice w ramach pozyskanych środków z Unii Europejskiej z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W tym roku warsztaty  odbywały się po raz piąty z rzędu.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łącznie uczestniczyło w nich 21 osób. Najmłodszy uczestnik miał 8 lat najstarsze uczestniczki były powyżej osiemdziesiątego roku życia. Można więc stwierdzić, że warsztaty miały charakter międzypokoleniowy.

W ostatnim trzydniowym cyklu uczestnicy  przygotowywali surowce i narzędzia do snucia, snuli na snowadle, poznali historię kilimów naszych regionów. Ponadto mieli możliwość porównania ram tkackich z krosnem poziomym. W trakcie warsztatów uczestnicy naciągali osnowę na krosno, nauczyli się wiązania węzła tkackiego oraz doskonalili zdobyte do tej pory umiejętności w tkaniu na profesjonalnych ramach tkackich. Na zakończenie warsztatów odbyło się spotkanie z seniorem tkaczem Panią Teresą Gajewską z Feliksowa, która wygłosiła prelekcję na temat tkactwa ludowego i dworskiego, a także udostępniła na czas spotkania najstarsze wzory tkackie.

Tradycyjnie podsumowania warsztatów dokonał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który mówił: „Pragnę wyrazić swoją wdzięczność Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Sarniaku za pomoc i zaangażowanie w organizację tegorocznych warsztatów tkackich, za wytrwałość, a także Paniom instruktorkom za podtrzymywanie tradycji i przekazywanie wiedzy innym”. Na zakończenie Wójt wręczył uczestnikom dyplomy za udział w warsztatach życząc dalszej przygody z tkactwem i wytrwałości w kontynuowaniu swojej pasji i podtrzymywaniu tradycji ginących zawodów.

oprac. Mariola Zawiślak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone