Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa


 

 

W dniu 4 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa. Podczas narady rozpatrzona została informacja z realizacji uchwały Nr XXI/133/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2013 rok i I półrocze 2014 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Ponadto omówiona została organizacja Gminnych Dożynek zaplanowana na dzień 17 sierpnia 2014 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach.

Omówiono również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone