Strona główna





























































































Urząd Gminy Leśniowice

„Szerokopasmowe” spotkanie informacyjne
w gminie Leśniowice


 

W dniu 5 sierpnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy dotyczące projektu lubelskiej sieci szerokopasmowej.

Spotkanie zostało przygotowane w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”, które poprowadzili przedstawiciele Oddziału Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie” Pan Jacek Lipski oraz Pan Karol Herbut.

Podczas spotkania wyjaśniono czym jest szerokopasmowy dostęp do internetu, jakie posiada korzyści w porównaniu do pozostałych usług i jaką odgrywa role w dzisiejszych czasach. Omówiono także sposób w jaki zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać z lubelskiej sieci szerokopasmowej oraz przekonali się jak Internet może łączyć ludzi i rodziny oraz ułatwiać życie.

Na zakończenie można było zadawać pytania prowadzącym oraz przeprowadzić dyskusje.

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) jest jednym z projektów Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej". Celem tego programu jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju". W priorytecie II PO RPW przewidziano realizację działania 2.1, którego celem jest zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym". W ramy tego działania wpisuje się przedmiotowy projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Więcej o projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”:


oprac. Marcin Kołodziej

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone