Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Przegląd kolęd i szczodrywek w Pałacu Suchodolskich
w Dorohusku

 

W dniu 18 stycznia 2014 r. w Pałacu Suchodolskich w Dorohusku odbył się Przegląd Kolęd i Szczodrywek. Impreza została zorganizowana w ramach projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” przez LGD Ziemi Chełmskiej we współpracy z GOKiT w Dorohusku.  

Celem przeglądu była m.in. promocja obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez prezentację dorobku kulturowego i historycznego, kultywowanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja kolęd i szczodrywek charakterystycznych dla tradycji tych stron, integracja i zacieśnianie współpracy transgranicznej jak również promocja samego projektu.

W Przeglądzie zaprezentowało się 19 zespołów z gmin - partnerów realizujących projekt: Leśniowic, Dorohuska, Wojsławic, Żmudzi i ukraińskiej Huszczy.

Nasz projekt to przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, ale są również działania służące zacieśnianiu polsko-ukraińskiej współpracy i integracji mieszkańców pogranicza, mówił Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice będącej liderem projektu otwierając przegląd i życząc jego uczestnikom i licznie zgromadzonej publiczności samych udanych występów i wspaniałych wrażeń artystycznych.

Naszą gminę reprezentował Zespół Śpiewaczy „Sielanki” z Sielca oraz Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup. Jury miało niełatwe zadanie z wyłonieniem zwycięzców, na których czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe i upominki. Ostatecznie przyznano następujące miejsca: I miejsce zespół „Sielanki” z Sielca, II miejsce „Ale Babki” z Kapelą Męską z Dorohuska, III miejsce „Opalinka” z Huszczy, IV miejsce  „FRAZA” z Gimnazjum Publicznego w Żmudzi. Pozostałe zespoły uczestniczące w przeglądzie zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami i upominkami.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom przeglądu.

 

oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone