Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja w Arłamowie


 


 

W dniu 21 sierpnia 2014 r. w hotelu ARŁAMÓW w Bieszczadach odbyła się roczna konferencja pt. “COOPERATION IS ON THE CLIMB” zorganizowana przez Wspólny Sekretariat Techniczny w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z aktualnym stanem wdrożenia programu oraz przedstawienie założeń nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W Konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstw z Polski, Ukrainy i Białorusi, którzy w wystąpieniach okolicznościowych omawiali stan wdrażania programu w swoich krajach. Jednocześnie podczas całego programu spotkania odpowiadali na pytania nurtujące uczestników konferencji z zakresu wdrażania obecnych projektów oraz założeń programowych związanych z nową perspektywą programową.

Kolejnym punktem Konferencji był panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów. Na przykładzie omówionych 6 projektów realizowanych na terenie Polski, Ukrainy i Białorusi przedstawiono stan zaangażowania i główne osiągnięcia w 3 priorytetach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Przykładem efektywnego i skutecznego wpływu realizacji projektu na założenia programowe określone w Działaniu 1.2. Rozwój turystyki, przedstawiono przykład aktywności  Domu spotkań „Na pograniczu Kultur” w Kumowie Plebańskim, o którym mówił, zaproszony do wypowiedzi Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Rdzięciak – Lider projektu pn.:„ Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” realizowanego w ramach działania 1.2 Rozwój Turystyki  Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Kolejnym punktem konferencji był wyjazd plenerowy pokazujący ”dobre praktyki” na przykładzie realizowanych projektów.

oprac. Maria Sadurska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone