Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Trwa realizacja projektu PUK SUW

W dniu 25 sierpnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Kumowie Plebańskim odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu PUK SUW realizowaną  przez Panią Kamile Wolszczak.

Spotkanie rozpoczął Pan Czesław Michalczuk sołtys wsi Kumów Plebański, który powitał wszystkich przybyłych. W wystąpieniu podziękował Pani Kamili, że zdecydowała się realizować swój projekt w naszej miejscowości oraz zadeklarował daleko idąca pomoc. Pani Kamila przedstawiła projekt, podziękowała sołtysowi, radzie sołeckiej oraz wójtowi gminy za udzieloną pomoc oraz przedstawiła artystów biorących udział w projekcie, którymi są:

  • Kornelia Dzikowska
  • Anna Kosarewska
  • Magdalena Kreis
  • Adam Martyniak
  • Michał Mejnartowicz
  • Marek Ruszkiewicz
  • Karolina Włodek


Następnie artyści zaprezentowali swoje osoby oraz przedstawili sposób realizacji własnych projektów. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na wystawę prac oraz podsumowanie projektu w dniu 30 sierpnia br. o godzinie 16:00 na posesji w Kumowie Plebańskim 44.

oprac. Wiesław Radzięciak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone