Strona główna

































































Urząd Gminy Leśniowice

I konsultacje społeczne prowadzone w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020




W dniu 13 sierpnia 2015 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyły się konsultacje społeczne  prowadzone w ramach przygotowania   Lokalnej   Strategii   Rozwoju  na  lata   2014 - 2020  dla   obszaru  gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele wyżej wymienionych gmin tj. lokalni liderzy, przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń oraz fundacji.

Spotkanie to poświęcone było zdefiniowaniu lokalnych problemów i potrzeb, analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, a także celów i wskaźników dla Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru działania LGD „Ziemi Chełmskiej”.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone