Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór robót na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wierzbica - Janówka


W dniu 19 sierpnia 2015 r. dokonano odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wierzbica - Janówka.

Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Leśniowice dokonała odbioru końcowego robót, na które składały się: wykonanie przepustu, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, a także robót wykończeniowych tj. utwardzenie poboczy, pogłębienie rowów odprowadzających wody opadowe oraz oznakowanie.

Realizacja zadania została wykonana w okresie od 16 czerwca do 6 sierpnia 2015 r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik z Sitna.

Wartość inwestycji wyniosła 286 144,95 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł Gmina Leśniowice otrzymała ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

oprac. Mirosaw Kusik

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone