Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Dożynki 2015
W dniu 23 sierpnia 2015 r. na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyły się „Gminne Dożynki 2015” zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Dożynki to niezwykle radosny obrzęd zakończenia żniw. Zachowane w Polsce do dzisiejszych czasów obchody dożynkowe posiadają kilka wieków tradycji. Przetrwały różnorakie burze dziejowe, radykalnie zmieniając częściowo swój wcześniejszy charakter. Zawsze jednak były świętem dobrze wypełnionego obowiązku. Dożynki to dzień podziękowania za chleb - symbol dostatku, sytości i obfitości.

Dożynki Gminne tradycyjnie rozpoczęła swoim występem Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powitał wszystkich przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym w imieniu całej społeczności gminnej podziękował rolnikom za wysiłek, trud i zaangażowanie w tworzenie plonów. Jednocześnie życzył rolnikom, jak i ich rodzinom, zdrowia, pomyślności i oby zawsze były dobre czasy dla rolnictwa i aby korzystali z nowych możliwości i technologii.

Głos zabrała również, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Pani Elżbieta Prus Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, która skierowała do władz gminy oraz rolników wyrazy szacunku, podziwu i podziękowania za trud wkładany w codzienną pracę, a także złożyła serdeczne życzenia zdrowia i wytrwałości.

Ponadto w uroczystościach udział wzięli: w imieniu Wojewody Lubelskiego Pani Agnieszka Kowalczuk – Głowiak Dyrektor Wydziału Zdrowia, Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pani Agnieszka Lis Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie, Pan Konrad Radczuk Porucznik Placówki Straży Granicznej w Lublinie, Pan Dariusz Poliwczak Starszy Chorąży Sztabowy Placówki Staży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Artur Juszczuk Zastępca Kierownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Sławomir Watras Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Andrzej Klaudel Prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Krzysztof Wojciechowski Prezes Koła Nr 23 „Szarak” w Chełmie, Pan Mirosław Blacha Łowczy Koła Nr 23 „Szarak” w Chełmie,  Pan Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice, Pan Waldemar Domański Wójt Gminy Dubienka, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Kazimierz Zubiński Prezes Przedsiębiorstwa Technobud w Chełmie, Pan Jerzy Rudziński Wiceprezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Partner w Srebrzyszczu, Pan Tadeusz Zieńkowski Wiceprezes Firmy Budomel w Chełmie, Pan Eugeniusz Mazurek Prezes Spółki UNIROLP w Srebrzyszczu, Pan Jan Marcyniuk Usługi Przewozowe w Pokrówce, Pan Mariusz Mróz Pogotowie zamkowe, Pan Adolf Wituch Doradztwo i Reklama  Sp z o.o. w Zamościu, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, radni Rady Gminy Leśniowice, sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gminy, Panie z kół gospodyń wiejskich, twórcy ludowi, zespoły śpiewacze, dzieci i młodzież szkolna oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, którą w intencji rolników odprawili: ks. Zygmunt Woźniak Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim oraz ks. Grzegorz Zając Wikariusz Parafii w Kumowie Plebańskim. Podczas Mszy Świętej odbył się korowód dożynkowy poprowadzony przez starostów dożynek Państwa Barbarę i Mariusza Marzec z Leśniowice, podczas którego przekazali oni tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Wójta Gminy i księży.

W korowodzie udział wzięło 17 wieńców dożynkowych przygotowanych przez: Sołectwo Horodysko; Ochotniczą Straż Pożarną w Horodysku; Sołectwo Kasiłan; Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego; Zespół Śpiewaczy "Stokrotki" z Kumowa Majorackiego; Koło Gospodyń Wiejskich w Leśniowicach; Sołectwo Leśniowice Kolonia; Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Leśniowskim; Sołectwo Nowy Folwark; Sołectwo Plisków; Sołectwo Poniatówka; Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup; Szkołę Podstawową w Rakołupach; Koło Gospodyń Wiejskich w Sarniaku; Zespół Śpiewaczy „Sielanki” z Sielca; Sołectwo Teresin oraz Sołectwo Wierzbica.

Podczas korowodu tradycyjnie można było usłyszeć wiersze oraz pieśni dożynkowe. Po zakończeniu mszy Wójt Gminy i starostowie dożynek podzielili się ze wszystkimi gośćmi poświęconym chlebem.

Podczas uroczystości dożynkowych przeprowadzona została również zbiórka na rzecz pogorzelców z miejscowości Dębina, w wyniku której zebrano 505,00 zł. Środki zebrane zostały przekazane poszkodowanej rodzinie, a wszystkim darczyńcom składamy ogromne wyrazy wdzięczności i podziękowania za okazaną pomoc.

W trakcie dożynek przeprowadzono i rozstrzygnięto konkursy dożynkowe. W konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” z 17 wieńców, które startowały w konkursie, zwyciężył wieniec uwity przez mieszkanki Sołectwa Poniatówka, w konkursie na „Najsmaczniejszy chleb wiejski” z 16 chlebów przedłożonych komisji, I miejsce zajął chleb upieczony przez Panią Iwonę Zalewską z Kumowa Majorackiego, natomiast w konkursie na „Najsmaczniejsze pierogi pieczone na słodko”, z pośród 16 uczestniczek  I miejsce zajęła Pani Krystyna Binienda z Leśniowic Kolonii.

Wszyscy uczestnicy konkursu za wieńce dożynkowe otrzymali dyplomy i nagrody finansowe, natomiast za chleb i pieczone pierogi dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięski wieniec i chleb będą reprezentowały naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Białopolu w dniu 13 września br.

Atrakcją uroczystości była wystawa gołębi pocztowych i ozdobnych należących do hodowców z terenu Gminy Leśniowice. Podczas wystawy rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszego gołębia pocztowego”, w którym I miejsce zajął gołąb Pana Jerzego Tywoniuka z Sielca oraz na „Najładniejszego gołębia ozdobnego” I miejsce zajął gołąb Pana Andrzeja Kozyry z Dębiny.

Ponadto ogłoszono wyniki i wręczono puchary z współzawodnictwa lotowego gołębi pocztowych należących do hodowców gołębi z Gminy Leśniowice, które odbyły się w dniu 16 sierpnia br.  z miejscem startu w Rykach.

W wyniku rywalizacji I miejsce zajął gołąb Pana Marka Romańczuka z Majdanu Leśniowskiego, II miejsce zajął gołąb Pani Renaty Romańczuk z Majdanu Leśniowskiego i III miejsce zajął gołąb Pana Jerzego Tywoniuka z Sielca.

W trakcie uroczystości odbył się również „Dożynkowy turniej piłkarski sołectw Gminy Leśniowice”, w którym udział wzięło 3 sołectwa a klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: I miejsce zajęło sołectwo Plisków, II miejsce Kumów Majoracki i III miejsce Horodysko.

Podczas dożynek odbyły się także zawody strzeleckie, które wygrał Pan Zbigniew Harcej, II miejsce zajął Pan Sławomir Prus a III miejsce wywalczył Pan Piotr Woźnyj. Sędzią głównym zawodów był Pan Leszek Ligaj.

Tradycyjnie już na przygotowanych stoiskach można było skosztować regionalnych potraw  i wypieków, a także podziwiać prace twórców ludowych. W roku bieżącym swoje stoiska zaprezentowały sołectwa Horodysko, Janówka, Kasiłan, Kumów Majoracki, Leśniowice, Leśniowice Kolonia, Majdan Leśniowski, Nowy Folwark, Rakołupy, Plisków, Sarniak, Sielec, Teresin i Wierzbica oraz OSP z Horodyska, a także Aktywna Młodzież z Sielca.

Podczas dożynek można było obejrzeć bogatą część artystyczną, w której zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz zespoły śpiewacze z terenu gminy: „Sielanki”, Rakołupianki” i „Kumowianki”, Zespół GOOD BAND z Majdanu Leśniowskiego, solistka Julia Sieńko z Sielca, a także Zespół FENIX z Chełma oraz Kabaret PKS Lublin. Gwiazdą wieczoru był Zespół „EFFECT”, który zgromadził przed sceną liczną publiczność.

Dodatkową atrakcją dla przybyłych gości była degustacja pieczonego dzika, którego przygotowało Koło Nr 23 Szarak w Chełmie, pokaz wozu strażackiego z podnośnikiem zaprezentowanego przez Państwową Straż Pożarną w Chełmie oraz pokaz z możliwością nauki udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez pracowników Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie.

Uroczystość dożynkowa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców oraz przybyłych gości. Bogato zaopatrzone stoiska handlowe, stoiska sołectw, atrakcje dla dzieci oraz wspaniała zabawa dożynkowa z DJ Petrusem i DJ Kristerem z Klubu „Arka” w Białopolu do późnych godzin nocnych sprawiły, że nasi goście mogli przyjemnie spędzić czas wolny w miłej i rodzinnej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy sołtysom, radom sołeckim, mieszkańcom sołectw, radnym oraz pracownikom odpowiedzialnym za sołectwa za wielki wkład pracy w przygotowanie stoisk, wypieków, wieńców, a także za aktywny udział w tegorocznych dożynkach.

Serdeczne podziękowania należą się również sponsorom, bez których nie byłoby niemożliwe zorganizowania tylu atrakcji, a sponsorami byli:

 1. Rajmunda i Zbigniew Popielniccy  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe REN-ZBIG Politówka
 2. Franciszek Lubaś  BS Leśniowice
 3. Elżbieta i Jarosław Tarajko  Sklep Spożywczy w Leśniowicach
 4. Teresa Świerkowska Kiosk Wielobranżowy w Leśniowicach
 5. Anna Gajewska Spółdzielnia Usług Rolniczych w Leśniowicach
 6. Kazimierz Zubiński „TECHNOBUD” ul, Ceramiczna 34D, Chełm
 7. Piotr Żelisko  „OPUS IT” Sp. z o.o. ul. Lubelska 52, Chełm
 8. Jerzy Rudziński  Przedsiębiorstwo „Partner”, Srebrzyszcze 29 b, Okszów
 9. Tadeusz Zieńkowski     „Budomel” ul. Jagiellońska 64, Chełm
 10. Zbigniew Siłuch "Geo-Tech" Usługi Geodezyjne ul. Lubelska 69, Chełm
 11. Adolf Wituch  Doradztwo i Reklama  Sp z o.o. ul. Prymasa St. Wyszyńskiego, 22-400 Zamość
 12. Franciszek Dobruk  Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego, ul. Wołyńska 63/20, Chełm
 13. Jan Marcyniuk - Usługi przewozowe osób Pokrówka ul. Wiosenna 57
 14. Adam Hałas Instalacje Sanitarne Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzór, Żółtańce 35C, Chełm,
 15. Arkadiusz Mazurek Agro-Pom Dębina 11a, Leśniowice
 16. Adam Gwizdała  Firma Budowlana „Praktibud” ul. Sybiraków 6, Tomaszów Lubelski
 17. Paweł Kozłowski Okręgowa Stacja kontroli, ul. Chełmska 109 a, Wojsławice
 18. Jan Kwiatkowski „Azart”  ul. Kolejowa 1C, Chełm
 19. Halina Rekuta    PHU Twój Dom Twój Ogród, ul. Gminna 23, Pokrówka
 20. Jarosław Dybkowski    DS. budownictwo ul. Świerkowa 12, Chełm
 21. Mróz Mariusz    Pogotowie zamkowe w Chełmie
 22. Tomasz Miszczuk
 23. Janusz Chęć    


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone