Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminyW dniu 25 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się kolejne spotkania konsultacyjne w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Chełmskiej.

W spotkaniu poświęconym analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT) dla rozwoju obszaru planowanego do objęcia LSR udział wzięli mieszkańcy gminy Leśniowice, w tym przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego, zainteresowani aktywnym udziałem w planowaniu dalszego rozwoju obszaru LGD. W trakcie spotkania prowadzonego metodą warsztatową opracowano macierz SWOT dla gmin z ukierunkowaniem na rozwój całego obszaru LGD. Uczestnicy spotkania wypełnili ankietę dotyczącą identyfikacji problemów i potrzeb na terenie planowanym do objęcia LSR, otrzymali również Karty projektowe - pomysły na projekty, w których mogli przedstawić swoje pomysły na projekty, które chcieliby realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.

oprac. Magda Kostecka-Ciesielka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone