Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

I posiedzenie obwodowych komisji do spraw referendumW dniu 27 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się I posiedzenie obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych w celu  przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Posiedzenie otworzyła Pani Monika Durko Sekretarz Gminy i jednocześnie Pełnomocnik Komisarza Wyborczego w Chełmie, która powitała wszystkich przybyłych członków komisji. Następnie Pani Sekretarz omówiła zadania oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji. Ponadto zapoznała członków komisji z wybranymi przepisami Kodeksu wyborczego, ustawy o referendum oraz z regulaminem obwodowych komisji do spraw referendum.
W dalszej części spotkania członkowie komisji dokonali wyboru Przewodniczących oraz ich Zastępców, podejmując stosowne uchwały w tej sprawie. Komisje ukonstytuowały się w następujący sposób:

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 w Poniatówce

 1. Jadwiga Łazowska, zam. Sarniak, Przewodnicząca
 2. Janusz Pyc, zam. Sarniak, Zastępca przewodniczącej
 3. Jolanta Bernadeta Harmata, zam. Kumów Majoracki, Członek
 4. Ewa Maria Górnik, zam. Politówka, Członek
 5. Ryszard Mróz, zam. Sarniak, Członek
 6. Judyta Mróz, Poniatówka, Członek
 7. Izabela Graboś, zam. Leśniowice, Członek
 8. Czesława Sulej, zam. Leśniowice – osoba wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 w Leśniowicach

 1. Teresa Bogusława Szkałuba, zam. Majdan Leśniowski, Przewodnicząca
 2. Urszula Skubisz, zam. Leśniowice, Zastępca przewodniczącej
 3. Anna Kutniewska , zam. Kasiłan, Członek
 4. Ewelina Sołtys, zam. Majdan Leśniowski, Członek
 5. Agnieszka Geleta, zam. Leśniowice, Członek
 6. Mateusz Paweł Zieliński, zam. Leśniowice, Członek
 7. Krzysztof Edward Prokop, zam. Politówka, Członek
 8. Małgorzata Karpik – Mróz, zam. Janówka, Członek
 9. Iwona Kesler, zam. Janówka - osoba wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3 w Rakołupach

 1. Stanisław Jagnicki, zam. Nowy Folwark, Przewodniczący
 2. Katarzyna Stanisława Panas, zam. Rakołupy, Zastępca przewodniczącego
 3. Kazimiera Zofia Zosiuk, zam. Leśniowice, Członek
 4. Aneta Renata Kłos, zam. Majdan Leśniowski, Członek
 5. Marzena Jołtuch, zam. Kumów Majoracki, Członek
 6. Dominik Kiełbasa, zam. Leśniowice, Członek
 7. Katarzyna Geleta, zam. Leśniowice, Członek
 8. Rafał Adam Zduńczuk, zam. Dębina, Członek
 9. Justyna Agata Oliwiak - Banaś, zam. Chełm - osoba wskazana przez Wójta

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 4 w Sielcu

 1. Maria Oszust, zam. Sielec, Przewodnicząca
 2. Elżbieta Geleta, zam. Leśniowice, Zastępca przewodniczącej
 3. Kamil Tomasz Żukowski, zam. Sielec, Członek
 4. Wioletta Kramczyk, zam. Alojzów, Członek
 5. Agata Obara, zam. Kumów Plebański, Członek
 6. Kamila Józefina Dobska, zam. Leśniowice, Członek
 7. Iwona Janicka, zam. Leśniowice, Członek
 8. Iwona Beata Korpul, zam. Sielec, Członek
 9. Agnieszka Raczyńska, zam. Chełm - osoba wskazana przez Wójta,

Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 5 w Kumowie Plebańskim

 1. Barbara Maria Pendel, zam. Sielec, Przewodnicząca
 2. Lucjan Bolesław Gajewski, zam. Leśniowice, Zastępca przewodniczącej
 3. Emilia Kudyba, zam. Leśniowice, Członek
 4. Małgorzata Szałaj, zam. Kumów Majoracki, Członek
 5. Damian Mariusz Biłan, zam. Janówka, Członek
 6. Sabina Suchonos, zam. Kumów Majoracki, Członek
 7. Natalia Ciechan, Leśniowice Kolonia, Członek
 8. Anna Honorata Staniuk, zam. Sielec, Członek
 9. Małgorzata Weronika Rzeszut, zam. Haliczany – osoba wskazana przez Wójta

Następnie Pani Sekretarz pogratulowała wybranym przewodniczącym i ich zastępcom oraz życzyła owocnej pracy.

W drugiej części posiedzenia omówione zostały sprawy dotyczące dojazdu członków komisji w dniu referendum, odbioru materiałów, przygotowania lokali komisji, pobrania zaliczek dla członków komisji oraz wytypowane zostały trzyosobowe delegacje z poszczególnych obwodowych komisji do przeliczenia kart.

Kolejnym punktem posiedzenia było szkolenie pełnych składów obwodowych komisji do spraw referendum, które przeprowadziła Pani Monika Durko. Podczas szkolenia omówione zostały poszczególne zadania komisji, protokół oraz ważność i nieważność głosów.

Na zakończenie posiedzenia Pani Sekretarz podziękowała wszystkim za przybycie.


oprac. Monika Durko

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone