Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice

W dniu 31 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia członkowie komisji dokonali analizy Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. oraz nie wnosząc uwag wypracowali pozytywną opinię.

Ponadto członkowie komisji zapoznali się ze Sprawozdaniem z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach za I półrocze 2015 r., Informacją z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r., Informacją na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 oraz wypracowali do nich pozytywne opinie.

Następnie Komisja Socjalna udała się z wizytacją po szkołach funkcjonujących na terenie gminy Leśniowice w celu dokonania oceny przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. Komisja stwierdziła bardzo dobre przygotowanie szkół do zbliżającego roku szkolnego.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone