Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016


W dniu 1 września 2015 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu  odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pan Piotr Janiuk p.o.  Dyrektora SP w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor SP w Teresinie, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor SP w Leśniowicach i Pani Anna Kowal Dyrektor SP w Rakołupach.

Otwarcia uroczystości dokonała Pani Ewa Stańkowska, która przedstawiła zaproszonych gości i poprowadziła Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego.

Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, powiedziała:  „jak już pewnie wiecie rozpoczynający się nowy rok szkolny niesie ze sobą małe zmiany... otóż po złożeniu rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły przez Pana Romana Pawelca Zarząd Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego postanowił powierzyć na ten rok szkolny pełnienie obowiązków dyrektora tej szkoły Panu Piotrowi Janiuk.”

A następnie wraz z Panem Wiesławem Radzięciak Wójtem Gminy wręczyła Panu Piotrowi Janiuk uchwałę Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego powierzającą pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Natomiast Pan Wójt mówił: „W trakcie wakacji w Szkole Podstawowej w Leśniowicach i Teresinie wykonano remont podłóg w salach gimnastycznych, które polegały na zerwaniu dotychczasowej nawierzchni i położeniu sportowej. Ponadto przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach położono chodnik, który poprawi bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.” Ponadto okazji rozpoczęcia roku szkolnego złożył życzenia nauczycielom, uczniom oraz rodzicom.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sielcu pod opieką Pani Beaty Bańka oraz występ Julii Sieńko przy akompaniamencie Pana Kornela Matczuka.

Ponadto Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 odbyło się we wszystkich placówkach oświatowych tj.: Szkole Podstawowej w Teresinie, Rakołupach, Leśniowicach oraz w Publicznym Gimnazjum w Sielcu.

Rok szkolny 2015/2016 w Gminie Leśniowice został otwarty!

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone