Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Referendum ogólnokrajowe
W dniu 6 września 2015 r. odbyło się referendum ogólnokrajowe, przeprowadzone przez Obwodowe Komisje do Spraw Referendum w Poniatówce, Leśniowicach, Rakołupach, Sielcu i Kumowie Plebańskim.

W referendum udział wzięło 239 wyborców na 3151 uprawnionych do głosowania, co stanowi 7,58%.

Poniżej wyniki poszczególnych pytań:

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

gł.niew.

ważne

„tak”

„nie”

gł.niew.

ważne

„tak”

„nie”

gł.niew.

ważne

„tak”

„nie”

6

233

189

44

7

232

30

202

9

230

205

25

 

Jak ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza, ze względu na tak niską frekwencję głosowanie nie jest wiążące.


oprac. Monika Durko

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone