Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wymiana podłóg  w SP Leśniowice oraz SP Teresin zakończona
W dniu 7 września 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania: „Wykonanie wymiany podłóg w salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Leśniowicach oraz Szkole Podstawowej w Teresinie”.

Komisja dokonała odbioru robót, na które składały się: położenie podkładów, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki oraz nawierzchni sportowej z zastosowanie nawierzchni syntetycznej wielowarstwowej.

Realizacja zadania została wykonana w okresie od 31 lipca do 31 sierpnia 2015 r. przez GLOBIN Sławomir Siejo z Chełma.

Wartość inwestycji wyniosła 69 428,90 zł.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone