Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W dniu 10 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głównym punktem posiedzenia było wręczenie dokumentów potwierdzających przyjęcie nowych członków komisji.

W skład komisji wchodzą:

  • Pani Maria Oszust –  Przewodnicząca,
  • Pani Joanna Jabłońska – Wiceprzewodnicząca,
  • Pani Beata Radecka – Sekretarz,
  • Pan Stefan Prokop – Członek,
  • Pani Małgorzata Hałaj – Członek,
  • Ks. Jacenty Sołtys – Członek.

Podczas posiedzenia opiniowano również wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zapoznano się z ofertą spektakli profilaktycznych Teatru „Kurtyna”, których realizacja będzie prowadzona w szkołach na terenie gminy.

oprac. Beata Radecka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone