Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór chodnika przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Leśniowicach

W dniu 10 września 2015 r. doodbył się odbiór końcowy chodnika przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Leśniowicach. Oddany do użytku chodnik ma długość 220 m i wykonany został z kostki brukowej. W ramach inwestycji utwardzono również plac przed szkołą, podjazd dla niepełnosprawnych oraz dojście do placu zabaw.

Wykonawcą inwestycji była firma GLOBIN z Chełma. Całkowity koszt prac zamknął się kwotą 72 498,35 zł.

Bodowa chodnika ma na celu poprawę bezpieczeństwa dla uczęszczających do szkoły uczniów.

oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone