Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwaW dniu 14 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy.

Podczas narady rozpatrzona została Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz sprawozdania finansowe za I półrocze 2015 r. Gminnego Zakładu Komunalnego i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, a także Informacja z realizacji uchwały Nr XXI/133/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2014 rok i I półrocze 2015 r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Ponadto omówiono projekty uchwał pod obrady najbliżej sesji Rady Gminy Leśniowice.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone