Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Sprzątanie Świata


W dniu 18 września 2015 r. w Gminie Leśniowice odbyła się po raz 22 edycja akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej akcji to „Wyprawa - poprawa”. Jest ona częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska i ma na celu zmobilizowanie środowisk lokalnych do poprawy stanu otaczającego je środowiska naturalnego.

W tegorocznej akcji brały udział wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej Gminy. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Leśniowice w ramach akcji porządkowali tereny przyległe do szkół, świetlic wiejskich, przystanków autobusowych i innych miejsc publicznych.

Zakupu worków i rękawic dokonało Starostwo Powiatowe w Chełmie, natomiast Urząd Gminy Leśniowice zadbał o wywóz zebranych odpadów.

Celem akcji „Sprzątanie Świata” jest wyrobienie nawyków oraz uświadomienie ludzi, że nie tam bowiem jest czysto, gdzie się sprząta tylko tam, gdzie nie ma śmieci. Mówiąc szerzej: nie tam środowisko jest czyste, gdzie się wydaje miliony na przeciwdziałanie skutkom zniszczeń, lecz tam, gdzie ludzie żyją mądrze w harmonii z naturą.

oprac. Kacper Zieliński

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone