Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Ostatnie spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
W dniu 17 września 2015 r. w Domu spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim odbyło się ostatnie z dwóch spotkań konsultacyjnych poświęconych definiowaniu celów w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź.

W trakcie spotkania konsultacyjnego, lokalni liderzy wspólnie nakreślili działania służące rozwiązaniu najistotniejszych problemów obszaru LGD, zdefiniowanych na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 10 września br. Co więcej, każdy z uczestników konsultacji zaprezentował swoją wizję rozwoju obszaru LGD do roku 2022. W oparciu o indywidualnie wizje przedstawione przez uczestników spotkania  wypracowana została ostateczna wizja rozwoju obszaru.

oprac. Magda Kostecka-Ciesielka

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone